Van Assendelft

foto's:   D E   A S S U M B U R G


foto's onder meer uit: 'middeleeuwse kastelen van noord-holland - hun bewoners en hun bewogen geschiedenis, door Mr. J.W. Groesbeek. Ned. editie: uitgeverij Elmar b.v., Rijswijk. MCMLXXXIKlik op een minifoto om de grote foto te zien.


De Assumburg, ca  1583 Jan van Rietwijk werd in 1322 beleend met de helft van de Assumburg. De andere helft behoorde toen al aan Barthoud van Assendelft, die dus wel bloedverwant van Jan van Rietwijk zal zijn geweest. Op 17 mei 1328 verkocht Jan zijn helft van de Assumburg aan Barthoud van Assendelft. Daarna droeg Barthoud (I) de gehele Assumburg op aan de heer Jan van Polanen (eigenaar kasteel Oud Haerlem), die hem ermee beleende op 5 juni 1335. Barthoud was getrouwd met Catharina, dochter van Dirk van den Wale, hofmeester van graaf Willem III. Dirk van den Wale was een bastaard van Polanen! Barthoud stierf waarschijnlijk in 1345. Zijn oudste zoon Dirk (I) verkreeg de Assumburg, maar is vrij kort daarna kinderloos overleden, zodat zijn jongere broer Gerrit (II) zich in 1348 op dit kasteel kon vestigen. Deze Gerrit was in relatie gebleven met de familie van zijn oude leenheren de Van Haerlem's: hij trouwde met Stevina van Haarlem. Sedert dien hebben de Van Assendelft's het wapen van de Van Haerlem's in het hunne opgenomen.

De Assumburg, 1593 Hun oudste zoon Barthoud (II) werd door hertog Willem VI verbannen. Dus betrok broer Dirk (II) van Assendelft in 1413 de Assumburg en liet zich daarmee zelfs belenen (20 april 1421). De laatste mannelijke Van Assendelft die de Assumburg heeft bewoond was Gerrit (VIII) (1567-1617) heer van Assendelft (1601), Assumburg, etc.Assemberg, 1611 Gerrit (VIII) bleef ongehuwd. Na zijn dood ontving zijn zuster Anna (II) de Assumburg in leen (1618). Ze was getrouwd met Gerrit van Renesse van der Aa. Anna stierf in 1626. Nog enkele tientallen jaren bleven er Renesse's op de Assumburg wonen, maar in 1669 kocht koopman Johannes Wuijtiers het kasteel.


Assemburg, ca. 1650 Toen na diverse eigenaren een zekere mr. Jean Deutz in 1694 het kasteel had gekocht, liet deze de Assumburg aanmerkelijk verfraaien naar de smaak van die tijd (met een prachtig park met waterpartijen en plantsoenen).
Assumburg, ca. 1730 De laatste Deutz was jhr. mr. Jacob Maarten Deutz van Assendelft die op het kasteel woonde en er ook stierf (in 1858). Toen zijn vrouw Josina Johanna Willink in 1867 in Amsterdam stierf, was dat tevens het einde van de Assumburg als aanzienlijk buitenverblijf. Veertien dagen lang vond er een veiling plaats van de inboedel (oktober 1868). Ook het landbezit werd van de hand gedaan. Na een jaar lang verhuurd te zijn geweest aan een gefortuneerde Engelsman, Hugh Hope Loudon, kreeg het gebouw diverse functies: in 1881 als hospitaal tijdens een cholera epidemie en later nog als school.

Kasteel Assumburg In 1906 liet jhr. mr. Hugo Gevers van Marquette de betimmering van de grote zaal naar Marquette overbrengen. Ook de marmeren schoorstenen en vier deuren met hun omlijsting werden daarheen gebracht. Tenslotte werd het tot bijna ruine vervallen kasteel op 18 september 1911 aan het rijk verkocht. De grote vijver werd in 1933 gedempt met onverkoopbare bollen.


Kasteel Assumburg Omdat de provincie Noord Holland zo weinig kastelen telde werd besloten het gebouw te restaureren. Een bestemming als jeugdherberg waarborgde het sociale nut van het oude slot. Op 15 juli 1933 vonden de eerste trekkers er onderdak. Tijdens de oorlog van 1940/45 legerden de Duitsers zich in het kasteel. Na de bevrijding diende het als huis van bewaring voor een dertigtal politieke gevangenen. .


Kasteel Assumburg Het huidige (mei 1999) kasteel. Het beheer over het gebouw wordt door de Rijksgebouwendienst gevoerd. Vooral sinds 1950 werd het kasteel met stukjes en beetjes gerestaureerd. De voltooing van deze restauratie vond plaats in 1980 en in oktober 1980 werd de jeugdherberg feestelijk heropend. Momenteel worden er per jaar 30.000 overnachtingen geboekt door scholen, groepen en individuen uit 45 verschillende landen. Het slot heeft dan ook 40 kamers en andere ruimten.
Enkele detailfoto's (mei 1999 en aug. 2001):

Klik op een minifoto om de grote foto te zien.


Kasteel Assumburg Kasteel Assumburg Kasteel Assumburg Kasteel Assumburg
Kasteel Assumburg binnenplaats Assumburg Kasteel Assumburg een plafond vaas bij oprit kasteel Marquette, oorspronkelijk Assumburg


floorplan Assumburg Plattegrond van kasteel de Assumburg, (met dank aan het kastelenteam.nl)Oude prentbriefkaarten (verzonden ca. 1903) van de Assumburg (met dank aan Mevr. Kleijn-de Boer en Dhr. De Meester). Klik voor een groter plaatje:
Kasteel Assumburg Kasteel Assumburg Kasteel AssumburgVoor meer informatie over het kasteel de Assumburg klik hier (absofacts.com)
Klik hier voor: Terug naar de Homepage
Klik hier voor: Foto's van personen.
Klik hier voor: Het verhaal van de Assumburg.
Klik hier voor: Gebouwen 2: Diversen.
Klik hier voor: Zegels.
Klik hier voor: Familiewapen: Van Assendelft en Nassau.

Klik hier voor: Assendelft - Batelaan Homepage.

email Voor informatie of suggesties: fred@vanassendelft.eu
Of breng een bezoek aan de Assendelft - Batelaan Homepage.