Van Assendelft
foto's:    diverse gebouwen

Klik op een minifoto om de grote foto te zien.gebouwen2 Besoyen: bij herhaling werd Dirk (IV) van Assendelft (1498/9-1553) aangeduid als 'heer van Besoyen'. De ambachtsheerlijkheid had vanouds aan edelen toebehoord (sedert 1392: met 21 morgen land in leen gehouden door de heer van de Lek). Op 1 juli 1447 droeg Willen van Besoyen haar aan de graaf van Holland op, ten behoeve van zijn kleindochter Beatrix van Dongen (sterft in 1492), echtgenote van Gerrit (IV) van Assendelft (sterft in 1486). Besoyen bleef twee eeuwen in het bezit van de Van Asendelfts. In de 'Chronycke'van Van Gouthoeven wordt in 1620 medegedeeld dat het slot toen reeds 'over lange jaren' vervallen lag. Dit beduidt dat Abraham Rademaker (geb. 1675) vermoedelijk naar een ouder voorbeeld heeft getekend, wat hij vaker deed.
Meer informatie over Besoyen ? Klik hier.
Honingen Honingen was vanouds een vermaarde burcht, de zetel van de heren van Kralingen. Volgens de Rotterdamse historicus Jacob Lois (ca. 1672): 'Dit slodt is verbrandt ende bedorven in den jare 1426 van eenen Willem Nagel' ... 'wederom wel gerepareert ende opgemaekt in t jaer 1462 van heer Floris van Cralingen, ...' Het leenregister van Honingen behelst o.m. een aantal 'verlijen' door Gerrit (V) van Assendelft. In 1573 dient het tot gevangenis voor de watergeus Lumey van der Marck. Enkele jaren voor jonker Jan (Johan V van Assendelft 1544-1618) in 1578 het bezit van Honingen aanvaardt, is het slot een der vele slachtoffers van de 80-jarige oorlog ('resterende alleenlyck de mueren'). De bewoners hebben dit waarschijnlijk zelf gedaan, om te verhinderen dat de Spanjaarden er in trokken. Lois: 'sedert de jaere 1574 door alle de inlantsche troubelen seer geruwineert ende bedorven en verbrant, ende daernaer geheel tot een ruwiene blyven leggen.' In juni 1672 heeft de stad Rotterdam 'alles tot den gront toe laeten afbreecken ende alles slechten.'
Klik hier voor meer foto's van kasteel Honingen
Heemskerk 1630 Marquette, ook wel Het Huis te Heemskerk genaamd, is mogelijk gesticht door graaf Willem II (ca. 1252) en zou deel uitmaken van een keten van kastelen, bedoeld als afweer tegen de invallen van de West-Friezen. In 1300 droegen de Van Heemskerken dit eigen bezit op aan graaf Jan van Holland, om het voortaan van de graven in leen te houden. Als oudste van Heemskerk wordt heer Gerrit genoemd, maar ook komen de namen Van Naaldwijk, Van Voorne en Van Teijlingen voor in de kronieken. Tweemaal (in 1223 en 1227) komen we de naam Gerard van Teijlingen tegen, waarschijnlijk de jongere broer van Willem, heer van Teijlingen en Dirk van Brederode. Deze Gerard zou de eerste eigenaar (en stichter ??) van het slot Marquette kunnen zijn. Graaf Willem II zou een zekere Gerard, ridder, aangesteld hebben als castelein (slotbewaarder) op een salaris van 300 pond per jaar. Heer Gerard's zoon (?), heer Arnoud, wordt altijd met de naam 'van Heemskerk' aangeduid en moet daar dus thuis horen.
Marquette 1640 Jhr. Mr. Hugo Gevers was getrouwd met jvr. Paulina Johanna Rendorp van Marquette, die zowel de Assumburg als Marquette van haar moeder jvr. A.M.C. Deutz van Assendelft had geerfd. Mr. Gevers liet gedurende veertien dagen een veiling houden (oktober 1868) van de inboedel van de Assumburg. Ook liet hij in 1906 de betimmering van de grote zaal van de Assumburg, de marmeren schoorstenen en vier deuren met omlijsting over brengen naar Marquette. Ook de beide vazen die de ingang van Marquette flankeren, zijn uit de Assumburg afkomstig.


Het huidige (mei 1999) kasteel Marqette:
grote Marquette foto: 40,2 Kb ! grote Marquette foto: 28,5 Kb ! grote Marquette foto: 39,8 Kb !

Klik hier voor meer foto's en een plattegrond van kasteel Marquette


gebouwen2 Huis van Assendelft te 's Gravenhage: De achterzijde gelegen aan het Westeinde.
Het origineel van deze tekening (29,4 x 27,4 cm) berust in de collectie de Riemer op het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. De tekenaar is onbekend.
Via de poort bereikte men het binnenplein, waaraan de ingangen gelegen waren; die aan de straatzijde waren kennelijk niet de belangrijkste. Het moet een fraai huis geweest zijn, met een groot bijbehorend terrein. Op de sluitsteen van de poort staat het jaartal 1717. Let ook op de windvaan van het torentje, het stappend paard uit het stamwapen van de Van Assendelfts
Klik hier voor: Terug naar de Homepage
Klik hier voor: Kasteel Marquette, Heemskerk
Klik hier voor: Foto's van personen.
Klik hier voor: Gebouwen 1: mini foto's van De Assumburg.
Klik hier voor: Zegels.
Klik hier voor: Familiewapen: Van Assendelft en Nassau.

Klik hier voor: Assendelft - Batelaan Homepage.

e-mail Voor informatie of suggesties: fred@vanassendelft.eu
Of breng een bezoek aan de Assendelft - Batelaan Homepage.