Van Assendelft

Z E G E L S

Gherid 1363 Gherid van Assendelft, dd. 15 september 1363, als leenman van het Godshuis (=de abdij) van Egmond. Alg. Rijksarchief te 's-Gravenhage, in het archief van de abdij, Inv. no. 317, regest no. 397. Geen helm. Randschrift: 'Gheraerd (?) van asendelf.' Het stappend paard komt goed uit. Maar om te zeggen dat dit het zegel is van Gerrit II, wordt niet verantwoord geacht.
Hughe 1402 Hughe, bastaard van Assendelft, dd. 7 juni 1402. A.R.A., in het archief van de abdij van Egmond, Inv. no. 239 regest. no. 698. Vertoond het stappend paard met rechterschuinstreep als teken van bastaardij. Geen helm. Randschrift: ...'e Gbtz. (=Gijsbertszoon) va Asedelf.'
Dirk 1405 Dirk (II) van Assendelft, dd. 21 mei 1405. A.R.A., archief van de abdij van Egmond, Inv. no. 287, regest no. 729. Deze Dirk voert hier nog lang niet het gekwartileerde wapen en boven het paard ziet men een barensteel met drie hangers als aanduiding, dat hij jongere zoon is. Geen helm.
Randschrift: '[S.Th] eodrici [de a]ssend[elf].'
Bartout 1413 Bartout (II) van Assendelft, dd. 10 januari 1413. A.R.A., archief van de abdij van Egmond, Inv. no. 293, regest no. 785. O.m. het bovenste gedeelte van de helm (met kroon en helmteken) is verloren gegaan.
Randschrift: ' .... van assendelff.' Bartout voert hier nog slechts het stamwapen, het stappend paard.
dirk 1429 Dirk (II) van Assendelft, dd. 3 januari 1429. A.R.A., archief van de abdij van Egmond, Inv. no. 463, regest no. 863. Dirk voert hier het met 'Haerlem' gequartileerde paard (stamwapen), met de quartieren 1 en 4 de barensteel van drie hangers boven het paard. Het aantal merletten of vogels in de kwartieren Haerlem is, op de foto ten minste, niet duidelijk te herkennen, maar bedraagt, overeenkomstig met wat steeds op de originele zegels gevonden wordt, stelling 4x3. Gekroonde helm. Helmteken: de paardenkop, met als hals en profiel, tussen twee hoosvaten, d.w.z. waterscheppen, zoals door blekers gebruikt om water uit sloten te scheppen en over het te bleek liggend goed te sprenkelen.
Bairtout 1429 Bairtout (II) van Assendelft, schepen van Haarlem, dd. 18 april 1429. A.R.A., archief van de abdij van Egmond, Inv. no. 874, regest no. 870. Het schild vertoont slechts het stappend paard en het zegel is een geheel ander dan de zojuist vermelde van Bartout (II), heer van Assendelft, ridder; welke laatste , zoals straks zal blijken, in ieder geval op 6 november van datzelfde jaar 1429 reeds met het gequartileerde wapen zegelt. Deze heer van Assendelft is zeker niet identiek met genoemde schepen van Haarlem. Deze laatste voert als randschrift: '... s. bertout van ...'. Een vrouw treedt op als schildhoudster.
Bartout 1429 Bairtout (II) van Assendelft, ridder, dd. 6 november 1429. A.R.A., archief van de abdij van Egmond, Inv. no. 240, regest no. 876. Voortreffelijk bewaard zegel, waarop Bartout (II) het gequartileerde wapen voert. Gekroonde helm. Helmteken: de paardekop met hals en profiel, tussen twee hoosvaten. Randschrift:'s. bartout heer van assendelf.' Zijn broer Dirk (II) zegelt mee (ook gequartileerd).
Gerrit IV 1460 Gerrit (IV) van Assendelft, dd. 10 december 1460. A.R.A., doos Adrichem-Assendelft. Gekroonde helm. Helmteken: de paardekop met hals en profiel, tussen twee hoosvaten. Randschrift: 's. geryts heer van assendelf.' De oorkonde van 10 december 1460 begint met de woorden: 'Geryt heer van assendelff raet mijns genadichs heren van Bourgongien, doe condt' etc.
Gerrit V 1544 Gerrit (V) van Assendelft, dd. 30 juni 1544. Rijksarchief Arnhem, in huisarchief Waardenburg-Neerijnen, Inv. no. 278. Gequartileerd wapen. Gekroonde helm. Helmteken: de paardekop met hals en profiel, tussen twee hoosvaten. Het randschrift, zeer duidelijk bewaard gebleven op een overigens zwaar geschonden exemplaar van ditzelfde zegel, dd. 3 oktober 1531, is te lezen: 's. geerit van Assendelft.'
Een reeks van vijf zegels van Gerrit V, alle in rode was, wordt nog vermeld in Versl. O.A., 1918, II, pag. 153-162. Zij zijn uit de jaren 1510, 1511, 1513, 1522 en 1558.
Gerrit VII 1646 Gerrit (VII) van Assendelft, dd. 11 oktober 1646. Gemeentearchief Rotterdam, Bibliotheek van Handschriften, nr1588, onder nummer 34c. Gequartileerd wapen, etc. De aanziende paardekop van het helmteken is hier fraai bewaard. Gerrit voert hier niet, zoals zijn vader deed, als hartschild het wapen van hun heerlijkheid Kralingen. Geen schildhouders. Randschrift: 's. do ... assendelft cralinge.'
Met het hartschild-Kralingen - de achtpuntige ster van rood op een goud veld - komt het wapen van Gerrit VII onder meer voor op een wapenbord in het Schielandhuis te Rotterdam. Hij was hoogheemraad van Schieland.Klik hier voor: Terug naar de Homepage
Klik hier voor: Foto's van personen.
Klik hier voor: Gebouwen 1: mini foto's van De Assumburg.
Klik hier voor: Gebouwen 2: Diversen.
Klik hier voor: Zegels.
Klik hier voor: Familiewapen: Van Assendelft en Nassau.
Klik hier voor: Assendelft - Batelaan Homepage.

e-mail Voor informatie of suggesties: fred@vanassendelft.eu
Of breng een bezoek aan de Assendelft - Batelaan Homepage.